Статии

Статии

Излезе брой 14 на сп. dВЕРСИЯ „Кино и съпротива“

Свали Уводни думи от Неда Генова През последната година-година и половина стана почти невъзможно зачекването на която и ...
Статии

Социализъм на участието на социалдемократичните партии в Източна Европа (1945-1948): ...

Съдбата на социалдемократическите партии в България, Унгария, Полша и Румъния в следвоенния период и борбата за идеологическо превъзходство. ...
Статии

Демократично представителство без политически партии? Политическите идеи на радикалното земеделско ...

Ако борбите срещу несправедливостта на данъците белязват земеделската организация в началото на 20. век, то днес съпротивите рядко ...
Статии

История на жените и половете и развитие на левия феминизъм ...

В резултат на гореописаните проблеми се е създала една хомогенна представа за историята на женското движение като почти ...
Статии

Тютюнът преди „Тютюн“

Плачете, работнически майки, за вашите скъпи чада! Но вашият плач не стига и нищо не помага! Мрете, работници, ...
Статии

Жени социалистки или съпруги на социалисти

Връщане няма! Ти бъди спокойна! Имаш деца и за тях трябва да пазиш своето здраве и спокойствие. Историята ...
Covid-19Статии

Провалът на българското общество: Трите гърбици на смъртта

Необходимо е да променим схващането си за провала на българското общество, за да успеем пълноценно да осмислим възможностите ...
Статии

А БСП?

Дълго време в партията доминираше разбирането, че за да е голяма, не бива да е лява. Днес очевидно ...
Статии

Изяждането на Другия

На 15 декември 2021 г. на 69-годишна възраст почина бел хуукс, може би най-влиятелната съвременна лява феминистка; изследователка ...
Статии

Компас за социалисти: фаза II

„Компас за социалисти“ е платформа за идейни и стратегически разговори вляво, която изхожда от наблюдението, че идеологическите конфликти ...