Сборници

Сп. dВЕРСИЯ издава тематичен сборник веднъж годишно, в който са поместени най-добрите статии от предходната година, като и някои нови материали. Сборниците са печатни (за разлика от броевете, които са в дигитален формат) и могат да бъдат намерени в много университетски и всички районни библиотеки (пишете ни, ако някой не е наличен във вашата), както и в някои социални центрове и книжарници:

Ето досега издадените сборници: