Редколегия

Редакторски колектив

Рая Апостолова

е социоложка.

Неда Генова

Докторант по Културология в Goldsmiths College в Лондон. Интересува се от феминистка теория и връзката между архитектура и фикция.

Станислав Додов

Следва магистратура по Философия в Софийския университет. Занимава се с образователни и обучителни програми. Работи с деца и млади хора почти откакто се помни и е навътре в неправителствения сектор повече, отколкото му се иска.

Калина Дренска

Ако черна котка не ѝ мине път, ще завърши скоро магистратура по Медии и политически комуникации в Свободния университет в Берлин. Занимава се с философстване във Facebook и развиване на класово съзнание с политически миймове.

Анастасиа Илиева

Още един представител на културологичната мафия. Харесва политическа фантастика и интерсекционален феминизъм, обожествява Чайна Миевил и има специално отношение към запетайките.

Боряна Красимирова

Графичен дизайнер, в опити да бъде по-добър фотограф. Прекарва времето си да гледа филми по няколко пъти подред, да шие книги на ръка и да чете за соционика. Дизайнер на всички броеве на списанието след третия.

Росица Кратункова

В момента следва магистратура по европейски въпроси в Института по политически науки в Париж. Преди това е завършила право в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Божин Трайков

Докторант по Социология в Университета на Алберта, Канада; изследва процесите на трансформация на българската държава и общество след падането на Берлинската стена, фокусирайки се върху форми на национализъм и неолиберализъм.

Камелия Ценева

Току-що завършила бакалавър по Културология в Univeristy of Kent. Интересува се от процеси на деиндустриализация, теоретизиране на колективната памет и формите на присъствие на социалистическото минало в българското настояще.