Статии

В подкрепа на Ваня Григорова за български представител в Европейския парламент

Предстоящите избори за Европейски парламент са с историческо значение. Налице е реална опасност от засилване на тъмносиньо-кафявото присъствие в представителството на европейските граждани. Един разклатен поради отказа от социални и истински демократични практики съюз е на път, воден от интересите на капитала, да утвърди още повече антисоциални и антидемократични лица и политики.

Но антисоциалната политика отдавна е реалност в страни като България. Неолиберализмът вече не се свени от откритото съешаване с фашизма и това е видно най-много в перифериите на глобалното разделение на труда. Перспективата за втвърдяване на тази реалност на все повече места – както в Европа, така и по света – ужасява всички ни.

В такъв контекст левите, а и изобщо прогресивни хора, не могат да си позволят нито да пестят сили и средства, нито пък да се затварят във вътрешните си противоречия и конфликти. Колективът на списание dВЕРСИЯ разбира отговорността си в този смисъл и търси своите начини за противодействие на тези обезпокоителни тенденции. Радикалната демокрация и изобщо политика, които ни водят, не се бият с разбирането ни за непосредствените необходимости на деня. Ето защо, отвъд всичко друго, което правим, на нивото на официалните процедури на либералната демокрация изборът ни може да бъде само един: независимият кандидат за евродепутат Ваня Григорова.

И поотделно в професионалните ни и активистки пътища, и като колектив сме работили с Ваня Григорова и сме достатъчно уверени в нейната принципност и експертиза, за да бъде това първият случай, в който подкрепяме кандидатурата на политически субект в изборен процес. Във време на брутални неравенства и все по-безскрупулна авторитарна власт на капитала тя се явява като живителна глътка въздух и безпрецедентен шанс за социалните политики и демокрацията в най-новата българска история; тъкмо от тях зависи минимално-нормалното добруване на всички ни.

Ще гласуваме за Ваня Григорова и насърчаваме нашите читатели също да го направят, както и да популяризират възможностите за българските и европейски граждани, които нейната платформа представлява.

Когато времето за това дойде, като наш независим представител в Европейския парламент ще очакваме от Ваня Григорова:

  • да изпълнява съвестно своята по същество социална и социалдемократическа програма и да не отстъпва пред натиска на капитала, а където усилията ѝ са били недостатъчни, да предоставя открито и честно информация за обстоятелствата около евентуален неуспех за всеки отделно взет случай;
  • да отстоява правата на жените и женските борби на европейско ниво, като ги назовава ясно едновременно като специална и като неразделна част от благоденствието на обществото през съответните социални политики и политики за равенство между половете;
  • да не допуска, с каквито и да е било реторически, тактически или още по-малко – политически и морални подбуди, разделянето на работниците по признак на техния етнически и национален произход, пол или сексуална ориентация, а напротив – да намери езика и стратегиите за прокарването на онези европейски политики, които да са в интерес на всички в икономическото, социално и културно поле в и извън Европа, в и извън националната държава. Накратко – да създава условия за обединение на експлоатираните, а не за тяхното разделяне в удобство на властта, и така да дава пример за демократичен и прогресивен лидер в 21 век, от какъвто България отчаяно се нуждае и заради когото даваме своя глас;
  • да отчита политическия опит, позициите и интересите на онези разнородни и често партийно непредставени политически субекти, които формират прогресивното ляво движение както в България, така и в други европейски страни. Да работи за изграждането на възможности за сътрудничество и обмен между тези групи и да противостои на тенденцията към тяхното кооптиране от страна на реформистки структури.

Желаем успех на Ваня! Вярваме, че във всеки един случай усилията ѝ и всяка подкрепа за нейната кандидатура ще са били значими!

 

Заглавно изображение:
снимка на Николай Белалов от протестите срещу споразумението СЕТА
в София през 2016 г., обработена

Ако статията ви харесва, можете да подкрепите dВЕРСИЯ в Patreon

Comments

comments