Събития

200 години Маркс: Представяне на бр. 11 на dВЕРСИЯ в Гьоте Институт

На 17 октомври от 19 ч. в Гьоте Институт в София (ул. “Будапеща” 1) ще представим единадесетия онлайн брой на сп. dВЕРСИЯ, посветен на 200 години от рождението на Карл Маркс. В рамките на събитието колективът на списанието ще представи съдържанието на броя и ще разкаже повече за концепцията му, както и за релевантността, която вижда в заниманията с Марксовите идеи днес.

Специални гости-участнички в панелната дискусия ще бъдат проф. Лиляна Деянова и д-р Елена Стойкова от Катедра Социология в Софийски университет.

Предвидили сме и дискусия с публиката, в рамките на която бихме искали да поставим на обсъждане един от централните въпроси, оформили се в процеса на работа върху настоящия брой: а именно този за ролята на класата като критическа и аналитична категория, обозначаваща процеси на субективиране, в отношението ѝ с други категории, като например раса, етнос, пол, сексуалност, възраст и т.н.

Нужно ли е една лява – критична и политическа – практика да изхожда от понятието за “класа” като предопределящо за разбирането на социалните, културни и икономически процеси днес? Как разбираме в такъв случай отношенията борби, поставящи в сърцевината си класовия антагонизъм, и феминистки, антирасистки и други движения?
Нужен ли е “нов (ляв) универсализъм”, в чиято основа да поставим класата, и по какъв начин би бил той по-различен от самата тенденция на капитализма към универсализиране и създаване на вериги от еквивалентности? Може ли “търсенето на най-малко общо кратно” в лявото и страхът от неговото “фрагментиране” да доведе заличаване и заглушаване на гласове, които търсят пресечните точки между различни форми на потисничество – и възможността за съпротива срещу тях? Какво ни говори продължаващото настояване на леви течения за централен фокус върху класата и избутване встрани на анализите, вплитащи в нейното формулиране властови отношения и от друг тип?

Но също какво означава заличаването на класовия антагонизъм като социално-икономически проблем, особено в контекста на идеологически климат, където социална политика се приравнява с тоталитаризъм? Обръща ли се достатъчно внимание на анти-социални политики на политическите и икономически елити при наличието на свръх-експлоататорска икономическа реалност, без нормални условия и заплащане, без права за социално осигуряване на по- голямата част от работещите? Пренебрегва ли се политико-икономическата значимост на проблеми като експлоатиране на природни и човешки ресурси, както от транснационални, така и от национални корпоративни структури, със зловещи екологични последици?

Всичко това са въпроси, които активно занимават екипа на списанието и доведоха до не един разгорещен спор през последните седмици и месеци. В духа на една от темите на броя, желанието ни е изкараме тези противоречия на преден план, като се надяваме на 17 октомври да обогатим и направим по-комплексен дебата върху тях.

Заповядайте!

Ако статията ви харесва, можете да подкрепите dВЕРСИЯ в Patreon

Comments

comments