Акценти

Покана за текстове: АНТИ империализъм фашизъм милитаризация

АНТИ

империализъм фашизъм милитаризация

Настоящият XXI век е белязан от поредица войни и конфликти. Инвазията на САЩ в Ирак през 2003 г., превръщането на Сирия във военна площадка на хегемонни сили през последните 12 години, военните операции на Eрдоган в Рожава, вълненията срещу реакцията в Бразилия, надигащите се неофашистки течения в Европа, борбите на коренните населения в Северна и Южна Америка срещу икономически двигатели на неоколониализма, българският саботаж на Северна Македония по пътя към ЕС, облечен в символите на колониалната доминация и множество други процеси неминуемо повдигат дискусии за състоянието на империализма, колониализма, реакцията и милитаризацията днес. Макар и последните десетилетия да са прорязани от различни военни конфликти, руската инвазия над Украйна извади левите движения в Източна Европа от трийсет годишния им унес и постави с нова сила на дневен ред историята, наследството, настоящето и бъдещето на антивоенните, антифашистките и антиимпериалистически съпротивителни движения. 

Едновременно с това през 2023 г. отбелязваме 100 години от Септемврийското въстание. Желанието да се занимаем с антифашистките корени на въстанието, сложното му наследство, както и необходимостта от актуализиране на понятието „антифашизъм“ в съвременния контекст са сред мотивациите на настоящия сборник. Противопоставянията между земеделци, леви и комунисти от една страна и десни и консервативни сили, от друга, по онова време не са локален феномен за България. Те се превръщат в основополагащи както за междувоенната история на цяла Европа, но също така имат сериозни последици за годините на т. нар. Студена война, а и за съвремието ни. Като че ли руската инвазия в Украйна по най-спешен начин предизвиква левите сили в глобален мащаб да се ангажират със значението на антифашизма и антиимпериализма днес. Кои са негови носители? Има ли знаниеви и социални контексти, които да създават условия за преобръщането на значението на фашизма и антифашизма днес? Как формите на антифашизма и антиимпериализма се променят, сменят стратегиите и тактиките си през изминалото столетие?

Антифашизъм, антиимпериализъм и антивоенни борби днес и преди: това са трите оси, около които виждаме необходимост за спешна идейна дискусия. Горните процеси откроиха не просто липсата на пространства за подобни разговори, а и противоречащи разбирания за основни понятия и дълбоки процепи в теоретичното познание вляво. За нас няма спор, че във всяко „анти“-движение се крие и пътят към направата на по-справедливи и солидарни общества. Ние виждаме „анти“ като едновременност на разруха и съзидание. Търсейки понятийните граници, концептуалните развития и историческите наследства на антиимпериалистическите, антифашистките и антивоенните съпротиви и идеи, предстоящият „Анти“ сборник си поставя за цел не просто да вникне в разрушителната сила на империите, войните и надигащите се неофашистки вълни, но и да търси техните алтернативи. 

С VI сборник на сп. dВЕРСИЯ искаме да поставим следните възможни аспекти и въпроси: 

  • Антифашизъм: Какво е мястото и значението на антифашизма днес, особено в контекста на войната в Украйна? Как и необходимо ли е да черпим опит от предишни европейски и световни събития и организирани антифашистки съпротиви  за съвремието на местните борби на Балканите и в световен мащаб? Какви стратегически и концептуални разриви и континуитети може да очертаем с антифашистките борби на Балканите и в Европа от ХХ век? Какво е мястото на антифашизма за антиимпериалистическите и антиколониални борби на миналото и къде намираме тяхното идейно пресичане днес?
  • Антиимпериализъм: Как разглеждаме руската агресия спрямо Украйна и противопоставянето между Запада и Русия през антиимпериалистическа перспектива в днешния напрегнат международен контекст? Какви значения приема „правото на самоопределение“ в контекста на настоящите военни конфликти? Какво можем да почерпим от опита на антиимпериалистическите и антиколониалните борби от XX век по света, както и от идейните занимания по темата на комунисти, национал-освободителни, работнически и прогресивни движения в миналото?
  • Антивоенни борби: Как да градим антивоенна позиция и движение в настоящия военизиран контекст, поляризиращ позициите до крайност и неоставящ пространство за диалог дори между хора, които доскоро са споделяли общи цели и борби? Как е възможна тя в среда, в която всички са против войната, но войните продължават? Какво можем да почерпим от опита на антивоенните движения в България и по света от XX и началото на XXI век, особено такива, пресичащи се с борбите срещу фашизма, колониализма и империализма? Как можем да поддържаме антифашистка и антиимпериалистическа линия, която в същото време е и антивоенна и къде са точките на идеен, позиционен и стратегически конфликт вляво? Какво означава мирът? Каква е ролята на наративите за „Студената война“ днес?

Изпратете ни вашите резюмета от 400-800 думи до 21 май 2023 г. на info@dversia.net. Статиите ще бъдат публикувани както за свободен достъп онлайн (на английски или български език), така и на хартиен носител в края на 2023 година. В случай че искате да предадете вече публикувана статия, се свържете с редакторите на посочения имейл адрес. Обемът им не бива да прехвърля 8 000 думи. 

 

Ако статията ви харесва, можете да подкрепите dВЕРСИЯ в Patreon

Comments

comments