Статии

Не познавам този чужд човек

Махмуд Даруиш

 

Не познавам този чужд човек, ни неговите подвизи,

погребение видях и тръгнах след ковчега,

като другите със сведена глава от уважение. И не намерих

никаква причина да попитам кой е този чужд човек,

къде живял е, как умрял е – че причините

за смърт са много и сред тях е болката в живота.

Себе си запитах: Вижда ли ни той, или пък вижда

нищото и го боли за края? Знаех си:

ковчега няма да отвори, както с теменуги е покрит, та

с нас да се сбогува и да ни благодари, и да прошепне истината:

“Що е истина?”

Може като нас той в тоя

час да сгъва сянката си. Ала той единствен

не заплака в утринта

и не видя смъртта, над нас като сокол кръжаща –

че жив е онзи, който братовчед е на смъртта, а мъртвите

спокойно спят, спокойно спят, спокойно; не намерих

и причина да попитам кой е този чужд

човек и как се казва? Не

проблясва в името му мълния, а пък вървящите подире му

са двадесет – без мене (аз отделно съм)

и пред църковната врата обърках се:

Той може би писател е, работник или бежанец,

крадец или убиец… без значение,

защото мъртвите са равни пред смъртта… и не говорят

а може би и не мечтаят.

А може би пък погребението на тоя чужд човек е мойто погребение,

но нещо свръхестествено го е отложило

по множество причини,

и сред тях: голяма грешка на стихотворението.

 

Превод от арабски: Мая Ценова

Ако статията ви харесва, можете да подкрепите dВЕРСИЯ в Patreon

Comments

comments