Акценти

Покана за текстове: “Политика и психично здраве”

Изпратете ни вашите предложения за текстове по темата на предстоящия ни брой, „Политика и психично здраве“!

 

Не би било преувеличено твърдението, че психичното здраве е тема-табу в България днес, а състояния, предизвикващи депресия, тревожност, психоза и други сякаш са срамни проблеми, засягащи отделни хора или техните семейства, но не и обществото ни като цяло. Съществуват обаче множество социални движения – както настоящи, така и от миналото, – които поставят под въпрос идеята, че психичното здраве и политиката са две откъснати една от друга сфери.

С предстоящия си брой целим да допринесем към премахването на стигмата около темата за психичното здраве, както и да изследваме възможностите тя да бъде политизирана и превърната в поле за борба за обществото ни като цяло.

Някои от въпросите, които искаме да разгледаме в броя, са:

  • Какво значи да живееш с психично заболяване в България или твой близък да страда от такова?* 
  • С какви проблеми се сблъскват трудещите се в областта на психиатричната и психическа грижа в България?* 
  • Какви са най-належащите проблеми в предоставянето на психическа и психиатричната грижа в България днес и какви са историческите тенденции в отношението към тези проблеми?
  • Как капиталистическото общество генерира, задълбочава и възпроизвежда психически проблеми?
  • Как различни форми на изключване и дискриминация (основани на класа, раса, пол, възраст и др.) засилват специфичната уязвимост на хората, живеещи с психични заболявания, включително що се отнася до достъпа им до психологическа подкрепа, медикаментозна терапия и други форми на социализирана грижа? 
  • От кои минали и настоящи примери за политически мобилизации около темата за психичното здраве може да почерпим вдъхновение?

Особено много бихме се радвали да получим текстове, които се занимават критично с българския контекст и които споделят желанието ни да политизираме и деиндивидуализираме дебата. Някои от темите, които ни вълнуват, включват: капитализъм и психично здраве; (критични) занимания с ролята на психиатричните институции; бездомност и психично здраве; история на психиатричната грижа в България; психиатризацията като форма на потисничеството (например спрямо сексуалността и/или джендър идентичността); психичното здраве като терен на съпротива и политическа мобилизация.

Текстовете могат да бъдат както критични анализи, така и разкази от първо лице. Ще се радваме да получим и предложения за други формати като: разговори и/или интервюта, художествени разкази, поезия, фото-есета, рисунки и др.

 

*При желание, бихме могли да анонимизираме разказите и свидетелствата, които получим.

 

Приемаме предложения за текстове и материали до 31.03.2024 на info@dversia.net, като след изтичане на този срок ще се свържем с авторите, обсъдим с тях идеите им и потвърдим дали са подходящи за dВЕРСИЯ.

 

Крайният срок за изпращане на завършените текстове (или друг тип материали) ще бъде 31.07.2024 г.

Ако статията ви харесва, можете да подкрепите dВЕРСИЯ в Patreon

Comments

comments