Покани

Изпратете ни вашите текстове по темата на петнадесетия ни брой, „(Само)организация и мобилизация“!

*ОБНОВЕНO*

Във връзка с настоящата война в Украйна смятаме, че е належаща организационна рефлексия за бъдещето на прогресивните (само)организации и мобилизации предвид променящия се контекст. Затова в рамките на броя приемаме и статии, търсещи мястото на прогресивни и леви организации в условията на развиващи се военни действия в Източна Европа и последствията от това. Поради променената обстановка удължаваме срока за изпращане на предложения за статии до 20 март 2022 г.

„(Само)организация и мобилизация“ се стреми да маркира събрания опит на различни организации, самоорганизирани колективи и протестна мобилизация в подкрепа на каузи, свързани със социалната справедливост и борбата срещу представяния като безалтернативен неолиберален ред. Каним Ви да допринесете към броя с текстове, отнасящи се до една от трите му основни теми:

1) теоретически въпроси и идеологически дискусии върху организацията на групи и мобилизацията на общности,

2) стратегия и дилеми, свързани с активизма в подкрепа на социалната справедливост,

3) успешни и неуспешни примери за организация и мобилизация на каузи и дейности в подкрепа на социалната справедливост.

Някои от въпросите, които искаме да разгледаме в броя, са:

 • Какви са възможностите за развитието на силно антивоенно движение и какъв трябва да е отговорът на леви и прогресивни организации на настоящите военни действия и техните последици?
 • Какви форми на обществена и/или политическа организация са актуални в съпротивата срещу неолибералния ред?
 • Какви са възможностите и пречките пред формалните и/или неформални форми на организация в поляризиращите се общества у нас и по света?
 • Кои са онези практики, които помагат за осъществяване на полезни и/или трайни връзки между организации и местни общности?
 • По какъв начин разнообразието на организирани групи и движения може да солидализира и мобилизира обществена подкрепа в подкрепа на социални каузи?
 • Кои са теоретическите източници, които насочват и обговарят практическата работа по организация и мобилизация? Кои са основните уроци от тях?
 • До каква степен опитът в България е съпоставим с този на други балкански и/или европейски страни? Как стоят нещата в световен план?

Особено много бихме се радвали текстовете да засягат теми като: процес и мотивация за организиране на неформални колективи и формални организации; практика на съпротива срещу атомизацията и фашизацията на обществото, в подкрепа на социална справедливост и на уязвими групи; опити в осъществяването на връзки и взаимодействие между организации и местни общности; развитие на вътрешна опозиция във вече установени организации и третиране на конфликти; примери за успешно въздействие върху доминиращия обществен дискурс.

Настоящият брой цели да събере не само аналитични материали по тези въпроси, но също така и свидетелства, интервюта, дискусии между участници в организацията и самоорганизацията на съпротиви срещу ерозията на солидарността и социалната справедливост у нас и по света. Всякакви (само)рефлексии върху практическия опит на политическа мобилизация са добре дошли.

Изискванията за статия са:

 • Да бъде написана на кирилица
 • Да е авторска
 • Да не е публикувана досега
 • Да бъде тематично свързана
 • Да не съдържа тон на омраза
 • Да съдържа име на автор, заглавие и библиография
 • Да бъде между 500 и 5000 думи.
 • Да не се плагиатства, а ако се цитира, да бъде с посочени автор и произведение, ако е от интернет – директен линк.
 • По възможност да има подходящи илюстративни изображения.

Препоръчваме да ни изпратите идеите си (примерно заглавие и до 200 думи кратко представяне на статията) до 20 март 2022 г., за да можем да обсъдим дали са подходящи за темата на броя. С помощта на Фондация „Фридрих Еберт“-клон България предвиждаме и хонорар за авторите, чиито текстове бъдат избрани.

Крайният срок за изпращане на завършените статии на info@dversia.net е 30 май 2022 г. Колективът на списанието ще прегледа текстовете във възможно най-ранен срок и редактираните версии ще се съгласуват с автора.

Ако статията ви харесва, можете да подкрепите dВЕРСИЯ в Patreon

Comments

comments