ПоканиСъбития

Брой 12 на списание dВЕРСИЯ търси своите автори!

Темата този път е Европейска столица на културата и титлата на Пловдив за 2019 година.

Някои от основните въпроси, които искаме да разгледаме, са:

 • програмата Европейска Столица на Културата (ЕСК) – цели, структурни проблеми и проблеми в реализацията, примери от предишни носители на титлата, устойчивост на модела;
 • ЕСК и джентрификацията в градовете, спечелили титлата;
 • какво се случва в Пловдив след спечелване на титлата, съпоставка с град Матера, също носител на титлата за 2019 година;
 • критически поглед върху „европеизирането“ на града – измерения и последици;
 • как функционира моделът на финансиране на културата в България на национално и общинско ниво;
 • собствеността върху архитектурните паметници на културата;
 • какви са икономическите и социалните последици за местното население;
 • ново срещу старо: обновление на градската среда чрез ремонт на съществуващото или разруха и строеж.

Изискванията за статия са да:

 • е авторска;
 • не е публикувана досега;
 • бъде тематично свързана;
 • не съдържа тон на омраза;
 • съдържа име на автор, заглавие и библиография (ако такава е ползвана);
 • бъде между 500 и 5000 думи;
 • не се плагиатства, а ако се цитира, да бъде с посочени автор и произведение, ако е от интернет – директен линк;
 • е по възможност придружена с подходящи изображения.

 

Препоръчваме да ни изпратите идеите си възможно най-скоро, за да можем да обсъдим дали са подходящи за dВЕРСИЯ и да ви изпратим наръчник на стила, преди да започнете да пишете самия текст.

Крайният срок за изпращане на завършените статии на info@dversia.net е 15 януари 2019 г. Колективът на списанието ще прегледа текстовете и редактираните версии ще се съгласуват с авторите.

Ако статията ви харесва, можете да подкрепите dВЕРСИЯ в Patreon

Comments

comments