Статии

Ромски студенти с позиция срещу проф. Мирчев

След като Студентско общество за равенство към СУ публикува миналата седмица отворено писмо срещу речта на омразата, расизма и ксенофобията в лекциите на социолога проф. Михаил Мирчев, темата се превърна в една от водещите за общественото пространство през изминалите дни. Макар видеата от лекциите на проф. Мирчев да са достъпни в YouTube, където всеки може да се увери в това как професорът представя широки генерализации и ненаучни внишения срещу малцинствени групи като научни факти, мнозина не видяха в това проблем. Проф. Мирчев дори беше поканен в предаването 120 Минути, където в национален ефир отново повтори тезите си без особен отпор от страна на журналистката Мария Цънцарова. По този повод над 40 студенти от ромски произход излязоха с общо отворено писмо срещу речта на омразата в лекциите на проф. Мирчев и в участието му в предаването на бТВ. Препечатваме тяхната позиция, излязла първо на сайта на Постоянна ромска конференция. Всеки, който се припознава с поицията и адресатите ѝ, може да я подпише тук.

 

До: 
Проф. дфн Анастас Герджиков 
Ректор на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

Доц. дпн Милен Замфиров, 
Декан на ФНОИ 

Проф. д-р Нели Бояджиева, 
Председател, Общо събрание на ФНОИ 

Проф. д-р Димитър Димитров, 
Ректор на Университета за национално и световно стопанство 

Копие до: 
Г-н Томислав Дончев  
Заместник министър-председател на Република България 
Председател на Националния съвет по етнически и интеграционни въпроси към Министерски съвет 

Г-н Красимир Вълчев, 
Министър на образованието и науката 

Г-н Георг Георгиев 
Заместник-министър на външните работи 
Национален координатор в борбата срещу антисемитизма  

Отворено писмо 

Относно: Реч на омраза на расова и етническа основа, включително антициганизъм и антисемитизъм, в лекциите на социолога проф. Михаил Мирчев и в предаването „120 минути“ по bTV 

Ние, ромските студенти, се обявяваме категорично против расистките, антиромски, антисемитски, ксенофобски и антидемократични идеи, пропагандирани от проф. М. Мирчев в лекциите му, които нарушават принципите на академичното образование в Република България. Професор Мирчев е повторил основните си тези и в национален ефир в предаването „120 минути“ на bTV, излъчено на 15.11.2020 г.  

Ние подкрепяме писмото по казуса Мирчев, адресирано на 11.11.2020 г. до ректора на Софийския университет от Студентско общество за равенство при СУ, но считаме, че проблемът не се ограничава само до лекциите от курса „Социална работа с ЕТНОгрупи“. Така например проф. Мирчев води курс „Въведение в теоретичната социология“ в СУ. На 12.09.2020 г. в своя Youtube канал Мирчев е качил „Втора лекция. От дилемата на Хобс по дуализма на човешката природа на Дюркем“, в която казва на студентите си, че фашизмът е „страхотна властова идеология“.[1] 

Професор Мирчев не се притеснява да пропагандира расистките си, антидемократични и ксенофобски тези, съдържащи се в лекциите му и публично в национален ефир, за което му беше дадена възможност от телевизия bTV. В предаването „120 минути“ Мирчев каза, че отложената раждаемост „не е избор, това е културна тенденция“, т.е. нещо, което е културно детерминирано. Той повтаря и пропагандната си теза за загиването на българската нация „нали хората казват загиваме като нация“ и се позовава на свои социологически проучвания, правени, неясно кога и с  какви методи. Внушава също в ефир, че трябва да се стимулира раждаемостта само на определена група български граждани „които са готови да заредят детето си с голям човешки капацитет, с голям човешки капитал“, като определя и себе си в тази група, дефинирайки я по етнически, религиозен и образователен критерии – „ние, българите християни, образованите хора“. Това е крайно расистко изказване, с което се внушава, че българските граждани, които не отговарят на тези критерии – „българи“, „християни“, „образовани“ не трябва да бъдат стимулирани да създават потомство. По-нататък Мирчев развива тезата, че раждаемостта на „циганките“ е много по-висока от раждаемостта на другите етноси в България, в което той очевидно вижда проблем и заплаха, присвоявайки си правото да определя кои жени трябва и кои не трябва да раждат. Професор Мирчев потвърждава в ефир и твърдението от лекциите си, че е нужна „диктатурка“ – „Ами, да, то е свързано с нашия либерализъм, който вече е отишъл извън всякаква разумна норма“. На въпроса на водещата за каква диктатура става дума, като на Хитлер или някаква друга, Мирчев цинично отговоря „Ами, де да знам, има най-различни диктатурки“. Професорът обвинява в агресия и всички жители на кв. „Столипиново“ в Пловдив, той твърди в ефир, че евреите са привилегировано малцинство, а бежанците от Афганистан са носители на „култура от седми век“.[2]          

Гледайки публикуваните лекции на проф. М. Мирчев в неговия YouTube канал пред студенти от Софийски университет, и участието му в bTV ние смятаме, че професор Михаил Мирчев следва незабавно да бъде отстранен от всички академични постове, които заема в СУ и УНСС, както и да му бъдат прекратени договорите за преподаване. Оставаме с горчивото чувство, че дори в най-стария и най-престижен университет в България – Софийския – се разпространяват стереотипи и се използват расистки, анти-ромски, анти-турски, анти-семитски и анти-бежански риторики, които са недопустими в една страна членка на ЕС в XXI век, още повече, когато такива думи излизат от устата на един професор по социология. Считаме това за изключително притеснителен факт, да се задават подобни стандарти на преподаване, които засягат определени групи на етнически признак, като ромите. И най-вече, затова че студентите, присъстващи в негови лекции, които ще бъдат бъдещи професионалисти, могат да бъдат повлияни от този начин на говорене и да се мултиплицират предразсъдъци, расистко поведение и идеи, характерни за идеологиите на фашизма, националсоциализма, анти-циганизма и анти-семитизма.  

Считаме, че университетът, като институция на образованието и просвещението, следва да учи студентите на критично мислене, но и да бъде една отворена и толерантна среда, към всички студенти. Убедени сме, че  университетите в България трябва да задават посоката и стандартите за демократичното развитие на нашето общество и държава. Загрижени сме за отношението, което студентите от ромски произход биха срещнали в такъв тип академична среда, която е неблагоприятна, демотивираща и дори опасна за хора с различна етническа принадлежност. Подобна нетолерантна среда би повлияла негативно на мотивацията на учениците от ромски произход да записват и следват висше образование в българските университети.   

Настояваме ръководствата на СУ „Св. Климент Охридски“ и на Университета за национално и световно стопанство да излязат с официална позиция по създалата се ситуация и да се разграничат публично от професор Михаил Мирчев, начина на преподаване и аргументите, използвани от него. В същото време, настояваме проф. Мирчев да бъде отстранен от всички длъжности, които заема в тези университети и да се извини публично на всички малцинствени и религиозни групи, които е засегнал със своите изказвания, базирани на проява на расизъм, ксенофобия, анти-циганизъм, анти-семитизъм и женомразие.  

[1] „120 Mинути“

[2] „Втора лекция на проф. Мирчев

 

Подкрепено от: 

1.Михаил Мишев, бакалавър „Политически науки и международни отношения“ 

2.Емил Методиев, магистър „Международен маркетинг“ 

3.Мария Атанасова, RGPP Централен Европейски Университет 

4.Елвира Сашова, бакалавър „Журналистика и масови комуникации“

5.Росен Богомилов, магистър „Образователен мениджмънт“ 

6.Емануил Христов, бакалавър, Исторически факултет 

7.Дико Йорданов, бакалавър „Археология“ 

8. Райна Емилова, бакалавър „Българска филология“ 

9.Валентина Парушева, бакалавър „Мениджмънт на алтернативният туризъм“ 

10.Иван Русинов, бакалавър „Социални дейности“ 

11.Галина Дунина, бакалавър „Педагогика на обучението по български език и география“ 

12.Жасмина Живкова, бакалавър „Социални дейности“ 

13.Божидар Михайлов, бакалавър „Социални дейности“ 

14.Сара Иванова, V курс „Право“ 

15.Кирила Кирилова, бакалавър „Арабистика“ 

16.Петранка Петкова, бакалавър „Педагогика и образователен мениджмънт“ 

17.Вероника Златанова, бакалавър „Туризъм“ 

18.Гергана Лефтерова, бакалавър „Кинезитерапия“ 

19.Александра Георгиева, бакалавър „Бизнес мениджмънт и предприемачество“ 

20.Катерина Николова, бакалавър „Предучилищна и училищна педагогика“ 

21.Илиян Илиев, бакалавър „Информационни технологии“ 

22.Цветана Илиева, бакалавър „Журналистика и масови комуникации“ 

23.Вероника Йорданова, магистър „Социални дейности“ 

24.Ася Данчова, бакалавър „Медицинска сестра“ 

25.Леонардо Минков, бакалавър „Хотелиерство и ресторантьорство“ 

26.Георги Добрев, бакалавър „Предучилищна и начална педагогика“ 

27.Боримира Сашова, бакалавър „Медицинска сестра“ 

28.Минка Каменова, бакалавър „Акушерка“ 

29.Станислав Георгиев, магистър „Педагогическа превенция на престъпността и пробационни практики“ 

30.Жени Панова, бакалавър „Международни икономически отношения“ 

31.Валентина Милчева, бакалавър „Молекулярна биология“ 

32.Стоян Иванов, бакалавър „Българска филология“ 

33.Натали Ачкова, бакалавър „Акушерка“ 

34.Драго Драганов, бакалавър „Медицински лаборант“ 

35.Десислава Радева, бакалавър „Бизнес администрация“ 

36.Верони Цветанова, магистър „Дизайн и технологии за текстил и облекло“ 

37.Валя Филипова, бакалавър „Предучилищна и начална педагогика“ 

38.Красимир Крумов, бакалавър „Трудотерапия“ 

39.Венета Ачкова, бакалавър „Медицински лаборант“
 
40.Евгений Коцев, бакалавър „Медицинска сестра“

41.Филка Костадинова, бакалавър „Медицинска сестра“

Ако статията ви харесва, можете да подкрепите dВЕРСИЯ в Patreon

Comments

comments