Covid-19

Ковид-19 архив: Хърватска

Икономически и социални отговори на кризата (към 27 април 2020)

Автор: Пол Стъбс

Превод от английски: Рая Апостолова

  1. Режим на общо управление и практики във време на извънредност

Хърватия има коалиционно правителство, ръководено от десния Хърватски демократичен съюз (ХДС), с министър председател Андрей Пленкович. Следващите парламентарни избори трябва да се проведат на 23 декември 2020 г. или малко преди това, въпреки че е много възможно избори да има още през лятото. Сегашният президент, бившият премиер на социалдемократическата партия Зоран Миланович, беше избран на 5 януари 2020 г. и встъпи в длъжност на 18 февруари 2020 г.

Първите регистрирани случаи на COVID-19 в Хърватия бяха обявени на 25 февруари 2020 година. Към 26 април 2020 г. бяха регистрирани общо 2030 случая, от които 1103 са излекуваните, а броят на регистрираните смъртни случаи е общо 55. Пикът на новорегистрираните ежедневни случаи – 96, беше достигнат на 1 април 2020 г., като от 16 април насетне, дневните регистрирани случаи са 50 или по-малко. 

Национален орган за гражданска защита (stožer), ръководен от министъра на вътрешните работи ежедневно контролира управлението на кризата, като правителството се консултира с Парламента, който продължава да заседава. Периодично се повдигат опасения относно злоупотребата с власт от страна на националния орган, включително и такива, които засягат използването на мобилни телефони за проследяване на хора без тяхно разрешение, но към момента те се оказват в голяма степен неоснователни.

Към 12 март 2020 г. пътуващите, които влизат в Хърватия от страни, засегнати от COVID-19, трябва да се подложат на 14-дневна самоизолация или карантина и ежедневно да докладват за състоянието си пред здравните власти. Хърватия установи локдаун (lockdown) на 19 март 2020 г. – пътуванията из цялата страна бяха ограничени, като на всички работници, освен „съществените“, им беше казано да останат по домовете си и всички учебни заведения бяха затворени. Силното земетресение, което удари хърватската столица Загреб на 22 март 2020 г., усложни по-нататъшните усилия за противодействие на разпространението на вируса.

В контекста на намаляващия брой на случаи от COVID-19, на 23 април 2020 г. правителството обяви облекчаване на мерките за ограничаване на движението в три фази, в зависимост от общата епидемиологична картина:

Фаза 1, 27 април 2020 г.: отваряне на магазини и услуги, включително библиотеки, музеи и книжарници, с изключение на търговски центрове и предприятия, които изискват близък контакт с клиенти; отваряне на някои маршрути на обществения транспорт.

Фаза 2, 4 май 2020 г.: възстановяване работата на публичните и частните здравни заведения и отваряне на магазини и услуги, които изискват близък контакт с клиенти, включително фризьорските и козметичните салони.

Фаза 3, 11 май 2020 г.: разрешава се събирането на до 10 души, като се спазва физическа дистанция; отваряне на детски градини и начални училища от 1-ви до 4-ти клас, както и лабораторни занятия за ученици в малки групи, подновяване на движението на междуградските автобусни линии и вътрешния въздушен трафик, възобновяване дейността на заведения, които предлагат своите услуги на открито.

 

  1. Мерки на пазара на труда

Към 31 март 2020 г. броят на безработните  в Хърватия нараства с между 5 500 и 143 461 регистрирани. Очаква се безработицата през април 2020 г. да бъде значително по-висока.

Правителството предприе серия от мерки, насочени към запазване на заетостта в секторите на икономиката, които са най-силно засегнати от кризата COVID-19, включително индустриите на хотелиерството; храните и напитките; транспорта и логистиката; трудоемки производствени сектори; онези работодатели, които не могат да извършват своята дейност в резултат на решения, взети от Органа за гражданска защита и всички други работодатели, които са в състояние да докажат значителен ефект върху бизнеса си поради кризата. Средствата, изплащани на тези работодатели, включват безвъзмездна помощ за покриване на разходите по задържането на работници, които не могат да работят на ниво минимална нетна заплата за март 2020 г., до 4000 HRK (приблизително 530 евро, прагът на необлагаемия доход) за април и май 2020. В допълнение са въведени схеми за данъчни облекчения, разсрочване и плащане на вноски по споразумения. Работодателите трябва да докажат спад на приходите, анулиране на договори, невъзможност за доставка на готови продукти или невъзможност за поръчка на суровини.

Работодателите, които са освободили служители между 1 и 20 март 2020 г., имат право да кандидатстват за „помощ за запазване на работа“, ако наемат тези работници отново. Между 20 март 2020 г. и датата на подаване на заявление обаче работодателите не може да са прекратили договорите на повече от 40% от служителите си за микропредприятия с по-малко от 10 служители; 20% за малките предприятия; 15% за средни предприятия и 10% за големи предприятия. Всички вече съществуващи схеми за повишаване на заетостта са временно преустановени, включително изплащането на финансова компенсация за спазване на обособени квоти за наемане на хора с увреждания, въпреки че тези лица ще получават минималната заплата. Освен това беше разширена финансовата помощ за наемане на сезонни работници.

Подкрепа се предлага и на артисти и културни работници със статут на самоосигуряващи се лица, което ще обхване около 770 души, които имат правото да получават плащания в размер или на 1 625 HRK или на 3 250 HRK за период до три месеца от 15 март до 15 юни. 

В своя месечен бюлетин Хърватското бюро по заетостта заяви, че до 9 април 2020 г. за плащания по схемата са получени общо 95 845 заявления, обхващащи 563 939 работници. Това представлява малко над една трета от общия брой на официално заетите в Хърватия.

Бяха изразени опасения за изпълнението на тези мерки, сложните процедури и големия набор от необходими документи. Същевременно няма достатъчно гаранции, че всички получени средства ще бъдат използвани за компенсиране на служителите. Във всеки случай, изглежда, че схемата е предназначена да предложи подкрепа на най-големите работодатели и да компенсира работниците на постоянни трудови договори в рамките на официалната икономика, които може и да не са тези, които са най-застрашени по време на кризата. 

  1. Мерки за социална защита

Основните мерки тук също са насочени към работодателите, а не към работниците или към хората, изложени на риск от бедност и социално изключване, и се отнасят до възможността за забавяне на пенсионноосигурителните вноски към първия и втория пенсионен стълб за три месеца; с възможност за последващо тримесечно удължаване. Тази мярка ще бъде компенсирана с държавни заеми, насочени към съответните пенсионни фондове, за да се предотвратят евентуални загуби.

След установяването на голям брой случаи [от COVID-19] в системата на институционализираната грижа, особено в домовете за възрастни хора, на 16 април 2020 г. органите за Гражданска защита обявиха сформирането на инспекционни екипи към всички институции за социална грижа, за да се гарантира спазването на всички стандарти.

Засега няма промени в размера, продължителността или квалификацията за обезщетенията за безработица, като единствената промяна е, че тези, които са безработни, могат да подадат искане за обезщетение за безработица по електронен път, а не да кандидатстват лично.

  1. Отговор на здравната система

Хърватия не се е сблъсквала с липса на оборудване, доставки или капацитет на национално или регионално ниво. Редица болници, включително регионални центрове, са обособени за пациенти с COVID-19, но към този момент не се е наложило използването на допълнителните импровизирани помещения, които бяха построени в края на март 2020 г. На 14 март 2020 г. бяха издадени нови заповеди за организацията на работата на медицинския персонал и тяхното работно време. Отменени са редица рутинни медицински процедури за пациенти, които не са с COVID-19. Данните от 22 април 2020 г. показват доста ниски нива на тестване за COVID-19 в Хърватия в сравнение с останалата част от Европейския съюз – 27 614.

Здравноосигурителните вноски от работодателите, както и пенсионните вноски, могат да бъдат преустановени за три месеца с възможност за удължаване с още три месеца. Иначе, що се отнася до правото на здравеопазване, промени няма.

 

  1. Заключение

Хърватия успя да предотврати голям брой случаи на COVID-19, които евентуално биха претоварили здравната система. Мерките, ограничаващи движението, бяха въведени рано и сега се отпускат поетапно. Основният акцент е върху поддържането на икономическата и финансова стабилност и компенсирането на временната загуба на работа чрез субсидии. Има индикации, че на европейско ниво Хърватия настоява за обособяването на безопасни коридори, за да се гарантира, че приходите от туризъм през летния сезон няма да бъдат напълно изгубени. 

Същевременно не се обръща внимание на правата на основните работници или на тези в неформалния сектор. Мерките, предприети в редица домове за социална грижа, бяха недостатъчни и изглежда, че директорите на тези домове са назначавани заради политическата си принадлежност, а не заради компетенциите си. Не е обърнато внимание на нуждите на особено уязвими групи, включително на бежанците, мигрантите и търсещите убежище, затворниците, лицата в домовете за институционална грижа, хората с увреждания или жените, подложени на домашно насилие.

Католическата църква е облагодетелствана що се отнася до изключването ѝ от ограниченията върху движението и литургиите ще бъдат възстановени в началото на месец май. В допълнение е въведена временна забрана на неделните пазари, което е и отдавнашна политическа цел на Църквата. Изглежда вероятно управляващата партия да свика парламентарни избори през юли 2020 г., преди настъпването на втора вълна от инфекции и преди основните социални и икономически последици от кризата да станат видими. 


Тази статия е част от нашия работнически коронавирус архив. С него документираме, с кратки резюмета, мерките за справяне с пандемията, предприети от различни страни, и колективните действия на работници и безработни, които се борят за по-безопасни условия на работа и за икономическа и социална справедливост. Тук включваме икономически и социални мерки гласувани от правителствата, с критичен коментар, както и информация за стачки, протести и мобилизации на работници и безработни. Ако искате да поправите информацията за дадена страна, да помогнете с превод или да ни изпратите материали, моля пишете ни на comradecorona@gmail.com.

Вижте всички статии от архива на български на Ковид-19: Работнически архив

Архивът е достъпен и на английски на COVID-19 Workers Archive 

Ако статията ви харесва, можете да подкрепите dВЕРСИЯ в Patreon

Comments

comments