Статии

Подмяната на безусловния базов доход

Министър-председателят на Финландия, Юха Сипиля, на 7 декември 2016 г.

Експериментът на Финландия с ББД служи като поучителна история за левите проповедници на базовия доход

Matt Bruenig, Antti Jauhiainen, & Joona-Hermanni Mäkinen за Jacobin (превод от английски)

По-рано този месец Финландия започна многочаквания си експеримент с безусловен базов доход (ББД). Медийните отзиви за новата програма са силно позитивни – едно обстоятелство, което не се губи на финските лидери, стремящи се да изградят имиджа на страната като социално иновативна Финландия.

Голяма част от това позитивно международно внимание е оправдано. Финландия е на гребена на вълната на една все по-популярна идея за това накъде трябва да се развие държавата на благоденствието. Но експериментът на Финландия има и своите тъмни страни, особено за тези, които се опасяват, че зле замислен експеримент с ББД би могъл да подкопае социалната държава, без да освободи никого.

Техническите детайли на финския експеримент с ББД са ясни. Кела, държавната агенция за социални осигуровки, избра на случаен принцип две хиляди фински граждани на възраст между 25 и 55 години, които в този момент са получавали помощи или през програмата за основни помощи за безработица, или от програмата за субсидиране на трудовия пазар. В типичния случай хора, които са записани в някоя от тези две програми, са били безработни за дълги периоди от време и по тази причина не отговарят на изискванията за записване в по-щедрата финландска система за помощи, обвързани с доходите. Избраните за експеримента с ББД ще получават €560 на месец, сума, което на практика заменя плащанията от основните помощи за безработица и субсидията за трудовия пазар. За разлика от помощите от тези две програми обаче Кела ще раздава ББД безусловно за следващите две години, т.е. реципиентите ще продължат да го получават дори и да започнат работа.

Политиката на експеримента с ББД, както и историята на осъществяването му, са по-сложни. Въпреки че беше обявен късно миналата година, произходът на пилотната програма за ББД лежи в точка от платформата на партията Финландски център. Тази точка след парламенталните избори през 2015 г. се превърна в амбициозен експеримент за ББД, след което беше преработена и смалена, за да се създаде пилотния проект.

Как се случи тази еволюция, както и какви политически пукнатини бяха разкрити от ББД през този процес, би трябвало да послужи като предупреждение към левите поддръжници на ББД.

Как беше осъществен ББД

През шестте години, предхождащи парламентарните избори във Финландия през 2015 г., трудовият пазар на страната беше разтърсен от рецесия с двойно дъно (W-образна рецесия).

Глобалната финансова криза от 2007-2008 г. повиши дяла на безработните във Финландия от 6.4% през 2008 г. до 8.4% през 2009 г. По-късно, след период на повишаване на заетостта през 2011 и 2012 г., безработицата отново започна да се покачва през 2013 г. вследствие слабостта на свиващите се индустрии на електрониката и хартията. През 2014 г. Русия, един от най-големите търговски партньори на Финландия, попадна в дълбока рецесия заради рухващите цени на петрола и международните санкции, произлизащи от анексирането ѝ на Крим. Това още повече смали финландската икономика, водейки до ръст на безработицата до 9.6% през 2015 г. Междувременно загиващата икономика повиши нивото на правителствен дълг от 40% от БВП през 2008 г. до 75% от БВП през 2015 г.

По време на изборите през 2015 г. платформата на Финландския център се занимаваше основно с намаляване на публичния дълг и създаването на работни места. Председателят на партията Юха Сипиля обеща да въведе нови реформи, които да създадат 200 000 нови работни места в частния сектор и да повишат дяла на заетост от 68% на 72%. Лидерите на Финландския център твърдяха, че с повече хора в работната сила Финландия би могла да “престане да живее в дълг”. Програмата на Финландския център предвиждаше постигане на политическите си цели най-вече чрез намаляване на разходите по труда, либерализация на регулациите и вдигане на пенсионната възраст.

Сред идеите за създаване на работни места на Финландския център бяха включени две незадълбочени изречения, които сигнализираха за интереса на партията към провеждането на експеримент за ББД: „Социалното осигуряване трябва да бъде развито така, че да осигурява базовото препитание на всеки човек, както и да насърчава хората да търсят и приемат работа. Въздействието на система за безусловен базов доход трябва да бъде изпробвано и развито чрез регионални пробни периоди.”

За Финландския център ролята на ББД беше да увеличи работната заетост като намали т.нар. “капани на благоденствието”, които обезсърчават хората да работят. Не ставаше въпрос за това на работниците да се даде възможността да напуснат заетостта, нито за намаляване на неравенството в доходите или бедността.

Финландския център спечели изборите през 2015 г., като си осигури 21% от гласовете. Близо под него бяха консервативната Партия на националната коалиция (ПНК) и етно-националистическата Партия на финландците, и двете с около 18% от гласовете. Скоро след изборите Финландския център – който в миналото е влизал и в леви, и в десни коалиционни правителства – обяви, че е сформирало буржоазно правителство със Сипиля на длъжността министър-председател и ПНК и Партията на финландците като младши партньори.

Скоро след поемането на властта Сипиля започна да работи по осъществяването на различни точки от платформата на Финландския център за работни места. След месеци напрегнати преговори, които кулминираха в национална стачка, министър-председателят убеди мнозинството от трудовите и работодателските организации да подпишат пакт на конкурентоспособност, който намалява трудовите разходи с около 5%, либерализира регулациите относно работното време на магазините (с което позволява на магазините да останат отворени до толкова късно, колкото искат) и прокарва пенсионни реформи, които до 2027 г. ще вдигнат пенсионната възраст на 65 години.

Сипиля също така започна да изпълнява плана за предложения от партията експеримент за ББД. През есента на 2015 г. Администрацията на министър-председателя отправи покана към изследователи да предадат предложения да застанат начело на националния пилотен експеримент за ББД. Консорциум на изследователи, воден от агенцията за благоденствие Кела, си осигури проекта. Към края на октомври изследователите бяха започнали да правят преглед на историята на експерименти с ББД по света и да подготвят модели за финландския пробен период.

Към януари 2016 г. изследователите от Кела бях приключили първоначалния си преглед и през март публикуваха препоръките си за финландския експеримент. Групата изследователи първоначално предложиха базов доход да се изплаща на 1500 човека с ниски доходи на възраст от 25 до 63 години. Планът включваше една национална извадка, както и една съсредоточена в един регион извадка, с която се предвиждаше да се изследват ефектите на ББД върху по-широка общност. Всички участници трябваше да получават поне €550, но на някои щяха да се предоставят €600 или €700, за да се изследват ефектите от различни суми на ББД. Решаващото беше, че предложението на изследователите включваше и работещи, и неработещи хора.

Но когато през миналия август правителството публикува черновата на законодателството за експеримента с ББД, стана ясно, че не беше харесало много от точките в амбициозното предложение на изследователите. Съсредоточената в един регион извадка беше елиминирана; различните големини на плащанията бяха премахнати, а целевата група от населението, съдържаща хора с ниски доходи на възраст между 25 и 63 години, беше заменена с нова целева група: всички безработни хора между 25 и 58-годишна възраст, които са в програмата за основни помощи за безработица или субсидията за трудовия пазар.

В случай че намеренията му не са станали очевидни, правителството потвърди, че „основната цел на експеримента с безусловен базов доход е обвързана с повишаване на работната заетост”. Що се отнася до Финландския център, няма причина в експеримента да бъдат включвани пълнолетни хора с ниски доходи, които вече работят, или пълнолетни хора, които не са част от работната сила по причини, различни от безработица.

През декември правителствения експеримент за ББД беше приет като закон. Към началото на януари – след като Кела избра на случаен принцип две хиляди човека от списъците си с безработни и ги информира за задължителното им участие в експеримента – правителството направи първото си месечно плащане от ББД.

И просто ей така онова, което беше започнало като предложение мечта за левите маниаци на тема политики, след филтрирането си през политическия процес беше мутирало в кошмара ББД да бъде осъществен под формата на нещо като помощи срещу работа.

Политиката на ББД във Финландия

Интересът на Финландския център към ББД не се зароди спонтанно през 2015 г. Различни политически групи във Финландия са промотирали идеята за ББД поне от 1980-те, начело с Левия съюз и Зелената лига. През 2002 и 2015 г. проучвания на общественото мнение като цяло показват, че мнозинството от членовете на всяка политическа партия имат положително отношение към ББД.

Най-скорошното проучване по въпроса, проведено през ранните месеци на 2016 г. след обявяването на правителствения експеримент с ББД, предоставя по-детайлен поглед върху разпределението на подкрепата към ББД в различните партии. Според това изследване 51% от финландците подкрепят идеята за базов доход, но тази подкрепа варира значително по партийна принадлежност и жизнен стандарт.

 Подкрепа за ББД според партийна принадлежност (2016 г.). По абсцисата, отляво надясно: Лявият съюз, Зелената лига, Социалните демократи, Финландския център, Партия на националната коалиция, Партия на финландците.

Подкрепа за ББД според партийна принадлежност (2016 г.). По абсцисата, отляво надясно: Лявият съюз, Зелената лига, Социалните демократи, Финландския център, Партия на националната коалиция, Партия на финландците.

Членовете на Левия съюз и Зелената лига са най-ентусиазираните – положение, което се е запазило откакто анкетьорите задават този въпрос. Фракцията Ляво/Зелено, която във Финландия се състои като цяло от млади хора, промотира ББД като начин на хората да се даде възможността да преследват по-автономни лични проекти, като им осигурява доход, отделен от трудовия пазар, и като намалява бюрократичния контрол на държавния апарат върху безработните и работещите с ниски доходи. Въпреки че тяхната про-ББД реторика се е различавала от тази на правителството, нивата на помощи, предложени от Левия съюз и Зелената лига, са доста близо до нивата, които се използват в момента в правителствения експеримент с ББД. Сумите варират:  €560 месечно, предложено от Зелената лига, до €620 от Левия съюз.

Не е изненадващо – а е и в съответствие с предишни проучвания на общественото мнение – че сред принадлежащите към Партия на националната коалиция подкрепата към ББД е най-ниска. ПНК е основно партията на консервативния бизнес и професионалната класа. Лидерите ѝ са изразявали открито страхове, че ББД е радикален ляв заговор, който да насърчи хора без увреждания да се оттеглят от работната сила.

Може би по-озадачаваща е относителната антипатия при Социалните демократи, традиционната партия на държавата на благоденствието. Но те също така са традиционната партия на организирания труд, откъдето произлиза скептицизма им към ББД.

Във Финландия профсъюзите са отговорни за управлението на фондовете за безработица и изплащането на помощи. Една от причините членството в профсъюз да е толкова високо е, че работниците трябва да бъдат профсъюзни членове, за да бъдат осигурени от фонд за безработица. Заменянето на настоящите помощи за безработица, обвързани с доходите, с оскъден ББД би понижило сигурността на доходите на безработни работници и би понижило силата на организирания труд – и двете са положения, които са анатема за историческата партия на работниците в страната.

Макар че е партията зад настоящия експеримент с ББД, членовете на Финландския център са доста разделени по въпроса, както би могло да се предвиди от идеологическата им ориентация. Финландския център подкрепя ББД само доколкото той се използва като инструмент за повишаване на заетостта и насърчаване на работниците да приемат лоши работни места с ниско заплащане. Друг извор на подкрепа са дребните предприемачи от селски райони, които са силен блок гласоподаватели за партията. Исторически, за тези собственици на малки бизнеси е трудно да се ориентират във финландската система за помощи към безработни, която първоначално е създадена с насоченост към работниците. А също така, Сипиля, лидерът на Финландския център, е богат бизнесмен с тесни връзки с технологичния сектор на Финландия, една общност, която през последните години шумно подкрепя ББД.

В обобщение, политическият пейзаж на Финландия около ББД се е пропукал по особено обезкуражаващ начин. На десния край на спектъра има идиосинкретична енто-националистическа партия, чиято позиция по отношение на ББД е като цяло непоследователна; скептична консервативна партия, която като цяло е против, и центристка партия, чиито членове са разделени по отношение на идеята и чието ръководство показва заинтересованост, но по грешни причини.

Отляво, традиционната партия на работниците и държавата на благоденствието се опасява, че всеки реален закон за ББД би подкопал профсъюзите и социалното осигуряване, докато крайнолявото обожава този тип освободителен ББД, който няма нищо общо с реалния ББД експеримент, който правителството в крайна сметка одобри.

Една поучителна история

Би било погрешно да се правят твърде много изводи от опита на финландците с ББД. Това е само един експеримент и изследователите, които са замесени в него, вече започнаха да оказват натиск за допълнителни експерименти, които са с по-широк обхват. Определянето на това какъв – ако изобщо има такъв – е положителният ефект на ББД върху заетостта е полезно начинание.

И все пак формата, която финландският експеримент с ББД прие, както и начинът, по който се стигна до нея, трябва да безпокои левите поддръжници на ББД.

Технически възможно е да се създаде ББД с широк обхват, който да повиши силата на работниците при договаряне и тяхното свободно време и същевременно да намали неравенството и бедността, особено в богата страна като САЩ.

Но също толкова възможно е енергията зад освободителен ББД да бъде пренасочена към осъществяването на консервативен ББД – принуждавайки безработните работници да приемат лоши работни места и същевременно подкопавайки организирания труд, равенството на доходите и държавата на благоденствието.

Действително, възможно е дори да осъществиш такава подмяна, докато убеждаваш останалата част от света, че се занимаваш със създаване на прогресивни политики.

 

Превод: Анастасиа Илиева

Ако статията ви харесва, можете да подкрепите dВЕРСИЯ в Patreon

Comments

comments