ПоканиСъбития

Европейска кампания за адекватен минимален доход: Никой не заслужава по-малко!

На 24 април в Брюксел беше лансирана кампания за адекватен минимален доход от Европейската антибедност мрежа в партньорство с Европейската конфедерация на профсъюзите, Университета в Антверпен и Федералната обществена служба за социална интеграция в Белгия. В рамките на няколко месеца два автобуса ще обикалят из Европа, защитавайки идеята за достоен живот. Целта на кампанията е въвеждането на адекватни и достъпни минимални доходи като част от всеобхватна система за социална защита, подкрепени от Рамкова директива на ЕС.

Автобусът на кампанията ще пристигне в София на 30 май и ще бъде пред Археологическия музей на площад „Буров“ от 16.30 до 18.30 часа. Ние от dВЕРСИЯ силно заставаме зад кампанията и ви каним също да се включите, като подпишете петицията, която ще бъде на място.

Днес в Европа почти 119 милиона души, или 23,7% от населението на ЕС, са изложени на риск от бедност или социално изключване. [1] Това може да бъде разрешено с вземане на политическото решение за въвеждане на добре разработени схеми за минимални доходи: гарантиращи подкрепа за доходите на всеки, който се нуждае; толкова дълго, колкото се  нуждае; достатъчни, за да се живее живот с достойнство и пълноценно участие в обществото; и адаптирани към издръжката за живот във всяка европейска държава.

Това е важно, защото добре разработените схеми за минимални доходи:

 • подпомагат хората и семействата с ограничени финансови средства да живеят достойно.
 • помагат на хората да бъдат активни в обществото и улесняват тяхната постепенна (ре)интеграция на пазара на труда.
 • са от съществено значение, за да осигурят кохезия и да улеснят преходите в променящия се свят на работата.
 • определят минимален праг за равнища на доходите и по този начин съдействат за осигуряването на достойни заплати и помагат да се обърне опасната тенденция към “работещи бедни”.
 • Осигурените минимални доходи незабавно се изразходват в местните магазини и в местните услуги, така че са от решаващо значение за поддържането на икономическа активност, особено в изостанали райони.
 • Схемите за минимални доходи представляват малък процент от социалните разходи и имат висока възвращаемост на инвестициите, докато цената на  липсата на такива инвестиции е огромно негативно въздействие върху засегнатите лица и високи дългосрочни разходи за обществото.
 • В обществата, основани на парични средства, липсата на качествени схеми за минимални доходи излага хората на неприемливи рискове.

В момента в България гарантираният минимален доход е 75 лв., след повишение от 10 лв. през 2018 година и повече от 9 години застой. Не само че размерът е унизително малък и крайно недостатъчен за живеене, камо ли достойно, но и условията за получаването му са обидно ограничаващи. [2] Например едночленно домакинство не би могло да го получава, освен ако не живее в едностайно жилище. Гарантираният минимален доход се използва като база за определяне на:

 • месечните и еднократните социални помощи по Закона за социалното подпомагане;
 • целевите помощи за отопление;
 • месечните добавки за социална интеграция по Закона за интеграция на хората с увреждания;
 • помощите по Закона за закрила на детето.

С увеличението от 10 лв правителството се надява да отговори и на препоръките на Европейската комисия за разширяване на обхвата и подобряване на адекватността на схемите за минималния доход. От новия доклад на ЕК става ясно, че неравенствата в България неспирно нарастват, като ситуацията с бедността и социалните трансфери е определена като критична. [3] Силно съмнително е скромното увеличение от 10 лв. да доведе до положителен резултат, имайки предвид постоянните съкращения в социалната система, наскоро онагледени от орязването на инвалидните пенсии.

Време е разговорът за достоен живот да заеме челно място на дневния ред и да включва цялото население, а не само интересите на бизнеса.

Едно общество е толкова силно, колкото е силна най-уязвимата му част.

[1] http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Income_distribution_statistics (Последни данни от 2015г.)

[2] Чл.10 от Правилник за прилагане на закона за социално подпомагане.

[3] https://baricada.org/2018/03/12/neravenstvo-bednost-ek/

Ако статията ви харесва, можете да подкрепите dВЕРСИЯ в Patreon

Comments

comments