Акценти

Транснационална миграция в Централна и Източна Европа: една поредица на ELMO

Уводни думи от кураторите на поредицата

 

Източноевропейското ляво медийно обединение ELMO стартира тематична поредица от статии, състояща се от пет части и преведена на няколко езика, включително и български. Основната тема на поредицата е транснационалната миграция в широкия смисъл на мобилност като движение на хора през националните граници (Yeoh and Ramdas 2014).

Смятаме, че е особено актуално и важно да разсъждаваме върху тази тема от гледна точка на Централна и Източна Европа. Това е така не само защото миграцията е източник на политическа изгода и дори възможност за едно твърде истинско и бързо натрупване на капитал, но и защото миграцията представлява един феномен на настоящето, изпълнен с противоречия. Тя влияе на социалното, икономическо и политическо развитие, както и на живота на хората и общностите в региона. 

Обществата в Централна и Източна Европа са зависими и полупериферни, което намира своето отражение както в постепенни, така и в по-резки промени, свързани с миграцията, като например:

  • Продължителната трудова миграция за по-високи заплати и по-добри условия на труд, насочена към по-богатите региони на ЕС; 
  • Възникването на миграционна търговска инфраструктура и на свързани с нея индустрии (простиращи се от посредници за транснационална трудова заетост до мрежи за трафик на хора);
  • Резки промени в граничните режими, дължащи се на ограниченията на Covid-19; 
  • Процеси, произтичащи от така наречената европейска миграционна криза от 2015 г.; 
  • Продължаващата миграция в резултат на пълната руска инвазия в Украйна. 

 

За някои наблюдатели страните от Централна и Източна Европа изглеждат просто като транзитни държави, свързващи глобалната периферия с държавите от центъра. Съществуват обаче взаимозависими процеси, които правят тези движения по-сложни и по-важни за изучаване. Например изследването на миграцията по отношение на параметрите на неравностойния обмен (Melegh 2016), на променящите се институции и несправедливите отношения в тях или пък от гледна точка на организациите, участващи в тези отношения, предлага нов поглед върху процесите, които движат международната миграция – от, към и през Централна и Източна Европа. 

Смятаме, че изследването на миграцията е от ключово значение и за открояване на динамиката на съществуващите структурни неравенства. По този начин включването на гледните точки на мобилни, но поставени в неравностойно положение социални групи разкрива особено ярки характеристики на това противоречиво развитие. 

Българските преводи на поредицата ще бъдат публикувани на сайта на сп. dВЕРСИЯ, както и от нашите партньори от Барикада, в продължение на месец януари: 

 

  1. Анастасия Рябчук: „Кой ще остане и кой ще се завърне? Разнопосочните траектории на украинските бежанци в ЕС“
  2. Оксана Дутчак: „Единни сме: Принудително самотно майчинство и грижовни мрежи сред бежанците от Украйна“
  3. Селин Кантат: „Гражданство и изключване в съвременна Унгария“
  4. Андраш Юхас и Тибор Т. Месман: „Да станеш скитник: Миграцията на работна ръка от Сърбия и (въз)производството на (транснационални) неравенства“
  5. Ирене Пеано и Киара Буска: „Къде изчезнаха източноевропейците? Селскостопанският бизнес в Италия, контролът над мобилността и масовото напускане“

Между 16 и 31 януари 2023 статиите ще бъдат публикувани едновременно на английски (LeftEast), румънски (Gazeta de Artă Politică и Platzforma), унгарски (Mérce), сърбо-хърватски (Mašina и Radnička prava), украински (Spilne/Commons) и български език . На 7 февруари 2023 от 19:00 ч ще се проведе заключителна дискусия с поканени лектори.

Поредицата е курирана от: Тибор Т. Месман (LeftEast), Оксана Дутчак и Анастасия Рябчук (Spilne/Commons), Стоянка Енева (LevFem), Нора Угрон (координатор на ELMO/LeftEast), Адриана Кубайова (LeftEast)

 

Повече за нас:

ELMO – Eastern European Left Media Outlet е мрежа от източноевропейски леви медийни платформи, основана в края на 2019 г.  Нашата визия е създаването на регионална мрежа от медийни платформи, които ще си сътрудничат на базата на солидарността и ще работят заедно за интернационалистка източноевропейска публичност. Целта ни е да развиваме общи перспективи по регионални въпроси, да генерираме поток от надеждни и достъпни новини, представяйки критични анализи от регионално и глобално значение.

В момента основният ни проект се състои от обмен на материали сред изданията, което включва и превод на регионални езици. 

 

Четете предходните ни серии от текстове, достъпни на редица източно- и централно-европейски езици: Central-Eastern European Housing Movements Resisting Neoliberal Urban Transformations и Gig Work in Central-Eastern Europe’s Platform Economy

 

Източници:

Melegh, Attila (2016)  Unequal Exchanges and the Radicalization of Demographic Nationalism in Hungary Intersections. East European Journal of Society and Politics, 2 (4): 87-108. 

Yeoh, Brenda S.A. & Ramdas, Kamalini  (2014) Gender, migration, mobility and transnationalism. Gender, Place & Culture, 21 (10): 1197-1213.

 

Автор на фотографията от заглавното изображение: Ненад Илич.

Ако статията ви харесва, можете да подкрепите dВЕРСИЯ в Patreon

Comments

comments