Статии

Изядените сгради

Неда Генова, Ивало Динев, Чавдар Цветков

 

Архитектурното биенале във Венеция през 2014 г., курирано от Рем Куулхаас, бе озаглавено “Фундаменти” и постави въпроса за историята и значението на архитектурата. Една от основните изложби, помещаващи се в Централния павилион, бе озаглавена “Елементи на архитектурата”, а всяко помещение в сградата беше отдадено на изследването и представянето на един “фундаментален” архитектурен елемент: под, стена, таван, покрив, врата, прозорец, фасада, балкон, коридор, огнище, тоалетна, стълбище, ескалатор, асансьор, рампа… Историческото развитие, както и настоящите и бъдещи версии на тези взаимосвързани елементи бяха представени поотделно, приканвайки по този начин посетителите да ги разгледат изолирано един от друг и да съсредоточат внимание си върху социалното им, конструктивно и артистично значение.

Битието и съдбата на някои сгради в София ни дават повод да подходим към един от тези елементи по може би по-различен и критичен начин. Става дума за фасадата и това как дебатите около запазването или разрухата на определени исторически сгради в София се организират около визията, значението и присъствието на този елемент.

Фасадата е лицето на една сграда, тя е онази част от нея, която радва или наранява окото на минувача. Фасадата може да е невзрачна или впечатляваща, може да излага на показ съкровища, но и да представлява опасност за преминаващия. Разрушените фасади, лющещите се мазилки са и онова, към което сочим с пръст, когато искаме да илюстрираме липсата на грижа и внимание към нещо, което, като жители на един град, до някаква степен възприемаме като “общо” – облика му. От друга страна, думата “фасада” отдавна включва значения, свързани с фалша, прикритостта, неистината –  фасадата може би е лъжовна, зад нея може би умишлено са скрити някои неща… А може би е “просто” фасада.

Фасадите, които ви показваме в това фото-есе, са просто и единствено фасади – или поне засега. И все пак, историите им и причините за настоящето им състояние далеч не са прости. Сградите, от които някога са били част, вече не съществуват – били са изядени, изтърбушени, разрушени. Застинали между историята, частици от която носят и която се очаква да “изиграят” в настоящо-бъдещия град, фасадите сега чакат завършването на поредния строеж на нова банка, хотел, частен клуб или търговски център.

Тези самотни фасади са едновременно крехки и изключително важни – именно заради това и тежките им носещи конструкции трябва да продължат да ги крепят. Защото самите фасади може би крепят нещо друго – легитимацията за съществуването на “пълнежа”, необходимостта от това да обгърнат нова сграда, каквато и чиято и да е тя.

Фасадите не заемат почти никакво пространство. Те обаче маркират мястото, което предстои да бъде попълнено. Крехкостта им, естетическите и стилови представи, които тези фасади въплъщават, са готов отговор на въпроси като “защо?”, “защо тук?”, “какво” или пък “кой?”. Сами по себе си фасадите са кауза – за “обществото”, но и за онези, които знаят как да поставят въпроса така, че да прикрие други, дори по-належащи такива.

Решихме да погледнем зад фасадата – не за да запълним онова, което се крие зад нея с готови отговори, а за да оголим и покажем изяденото. Сведохме поглед към обратната страна на фасадата – вътрешната, скритата, онази, някога таила сградата – и видяхме…

Поглед отвътре към фасадата на хотел „България“.

Поглед отвътре към фасадата на хотел „България“.

Здрави колони държат фасадата да не се срути.

Здрави колони държат фасадата да не се срути.

Освен фасадата, нищо друго не е останало след предприетите строителни дейности.

Освен фасадата, нищо друго не е останало след предприетите строителни дейности.

Сградата е построена в края на ХІХ век по проект на чешкия архитект Антони Колар. През 1978 г. е обявена за паметник на културата от национално значение. През 90-те години теренът става собственост на скандалната фирма „Мултигруп“. След смъртта на Илия Павлов, хотелът спира да функционира.

Сградата е построена в края на ХІХ век по проект на чешкия архитект Антони Колар. През 1978 г. е обявена за паметник на културата от национално значение. През 90-те години теренът става собственост на скандалната фирма „Мултигруп“. След смъртта на Илия Павлов, хотелът спира да функционира.

През 2007 г. е обявен инвестиционен план за превръщането му в търговски и бизнес център. Проектът не се осъществява. В началото на 2015 г. Българската банка за развитие започва амбициозен проект за реставрация.

През 2007 г. е обявен инвестиционен план за превръщането му в търговски и бизнес център. Проектът не се осъществява. В началото на 2015 г. Българската банка за развитие започва амбициозен проект за реставрация.

Поглед към друга изоставена фасада на бул. Дондуков 12. След разкопки преди години, се разбира, че теренът е част от древен амфитеатър. През 2012 г. тръгва проектът “Зад фасадата”, финансиран по програма “Култура”, който има за цел да събуди интереса на гостите и жителите на града към амфитеатъра.

Поглед към друга изоставена фасада на бул. Дондуков 12. След разкопки преди години, се разбира, че теренът е част от древен амфитеатър. През 2012 г. тръгва проектът “Зад фасадата”, финансиран по програма “Култура”, който има за цел да събуди интереса на гостите и жителите на града към амфитеатъра.

Проектът за амфитеатърът не може да потръгне, защото все още не е уточнена собствеността на земята над него. Една част е собственост на НЕК, а другата е частна

Проектът за амфитеатърът не може да потръгне, защото все още не е уточнена собствеността на земята над него. Една част е собственост на НЕК, а другата е частна

Ако статията ви харесва, можете да подкрепите dВЕРСИЯ в Patreon

Comments

comments