Daily Archives: 04/17/2020

Why is it so difficult to change the world?

Changing the world isn’t the question – the world is changing either way. The question is: which way do we want it to go, and what can we do towards it?

Защо е толкова трудно да промениш света?

Който и да спечели, светът ще бъде променен. Така че промяната на света не е под въпрос. Въпросът е: накъде искаме да се промени, и какво можем да направим, за да го побутнем нататък?