Daily Archives: 09/13/2022

За нуждата от антивоенен социалистически феминизъм

Еникьо Винче за нуждата от антивоенен феминизъм. Кратък анализ на тенденциите, довели света до точката, в която се намира, и на това защо подобен феминизъм е важна част от справянето с глобалните кризи на капитализма.