Daily Archives: 12/06/2021

Компас за социалисти: фаза II

„Компас за социалисти“ е платформа за идейни и стратегически разговори вляво, която изхожда от наблюдението, че идеологическите конфликти в полето се развиват стихийно, без да приемат необходимата организационна форма.