Daily Archives: 05/26/2020

Сигнал до МОТ и ЕК срещу узаконена ангария в XXI ...

Четири организации в България изпратиха отворени писма до Международата организация на труда и Европейската комисия относно промени в трудовото и социалното законодателство, които възобновяват отдавна забранени и забравени роботодателски практики.