Daily Archives: 08/01/2019

Слави, силата, истината и шоу-демокрацията

Проекти като новообявеният на Трифонов и компания трябва да бъдат посрещнати с пълен бойкот и да бъдат запратени в политическото небитие, на което принадлежат поначало.