Daily Archives: 02/08/2021

Против промените в полза на частните пенсионни фондове

Предвидените промени в КСО са в полза единствено на частните пенсионни фондове