Daily Archives: 06/04/2019

It’s better to lose the right bid than to win ...

In this interview for dVERSIA, Julia Rone and Francois Matarasso discuss what it means to be a successful Capital of Culture, the neoliberal tides that often carry us in directions we don’t want to go and the limits of trying ...

По-добре е да загубиш правилния конкурс, отколкото да спечелиш грешния

В това интервю за dВЕРСИЯ Юлия Роне и Франсоа Матарасо обсъждат какво означава един град да бъде успешна столица на културата, подводните течения на неолиберализма, които често ни отнасят в посоки, в които не искаме да отиваме, и границите на ...