Daily Archives: 01/14/2019

Маркс и идеалът за равенството

Днес, когато равенството бива все повече подлагано на всевъзможни атаки – и идеологически, и съвсем пряко практически – обръщането към Марксовата мисъл дава възможност за историческа равносметка.