Tag: тютюноработнички

Смъртта на Смирненски и тютюноработничките

Често стихотворението „Жълтата гостенка“ е мислено в рамките на личната борба на поета с туберкулозата. Но това е само една част от Смирненското поетизиране на смъртната болест.