Tag: Солидарна България

Против промените в полза на частните пенсионни фондове

Предвидените промени в КСО са в полза единствено на частните пенсионни фондове