Tag: сборник 5

Социализъм на участието на социалдемократичните партии в Източна Европа (1945-1948): ...

Съдбата на социалдемократическите партии в България, Унгария, Полша и Румъния в следвоенния период и борбата за идеологическо превъзходство.

От сталинизъм към постсталинизъм: променливи истории, променливи прочити

Превод на пета глава от книгата на Живка Валявичарска "Restless History", в която авторката се занимава с политиките спрямо турските малцинства през прехода от сталинизъм към постсталинизъм в социалистическа България.

Демократично представителство без политически партии? Политическите идеи на радикалното земеделско ...

Ако борбите срещу несправедливостта на данъците белязват земеделската организация в началото на 20. век, то днес съпротивите рядко отдават значение на данъчната система. Днешният плосък данък, който е и превърната форма на десятъка, натоварва най-вече хората с нисък и среден ...

История на жените и половете и развитие на левия феминизъм ...

В резултат на гореописаните проблеми се е създала една хомогенна представа за историята на женското движение като почти изцяло фокусирано върху извоюването на политически права и женската благотворителна дейност, и приключило през 1944 г.

Тютюнът преди „Тютюн“

Плачете, работнически майки, за вашите скъпи чада! Но вашият плач не стига и нищо не помага! Мрете, работници, за да живеят вашите господари! Болейте и изтезавайте се, работници, за да живеят в доволство и разкош вашите господари!

Жени социалистки или съпруги на социалисти

Връщане няма! Ти бъди спокойна! Имаш деца и за тях трябва да пазиш своето здраве и спокойствие. Историята иска своите жертви, за които нито бива да се плаче, нито да се жали. Никому нищо лошо не съм направила, напротив, младини ...