Tag: ромско движение

Къде е бъдещето на ромското движение?

Ромското движение не може да бъде характеризирано с една личност или организация. Основната цел, около която гравитира то, е благополучието на ромската общност.