Tag: ориентализъм

Двуличната империя, изопачаваща ориенталистките дискурси

В Русия и в много от бившите ѝ и настоящи колонии вместо западни форми на ориентализъм намираме един вторичен ориентализъм, който е резултат от вторичен евроцентризъм. Западните ориенталистки дискурси са прекроени и превърнати в специфични начини за репрезентация и интерпретация ...