Tag: младеж

За нас младежта беше кауза. Разговор на Деян Деянов с ...

Ние бяхме поколение, което формира светогледа си, прогледна, така да се каже, в средата на 50-те години и осмисли репресивната същност на системата, нейната динамика, застана на убедени антисталинистки и публично изразени антидогматични позиции. За нас младежта беше кауза.