Tag: Мария Тодорова

Жени социалистки или съпруги на социалисти

Връщане няма! Ти бъди спокойна! Имаш деца и за тях трябва да пазиш своето здраве и спокойствие. Историята иска своите жертви, за които нито бива да се плаче, нито да се жали. Никому нищо лошо не съм направила, напротив, младини ...