Tag: КОИ

Против промените в полза на частните пенсионни фондове

Предвидените промени в КСО са в полза единствено на частните пенсионни фондове

Oстеритет преди остеритета

Рецензия от Петър Добрев на изданието на KOI Books "Остеритет преди остеритета" (Жана Цонева и Георги Медаров).