Tag: живот

Учители за право на живот

Учителите настояват за незабавно преминаване в дистанционна форма на обучение