Tag: Георги Пирински

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ – СТЪПКА ПО СТЪПКА

В случая ни интересува възможно ли е взаимодействие между БСП и новите леви движения днес за „автентична лява алтернатива“ за страната?