Tag: Антисборник

Отмъстителни патологии

Адам Шатц за дехуманизиращата функция на насилието и трагичната клопка на неговото възпроизводство в израелско-палестинския конфликт.

Войните помежду ни

Мария Иванчева за предизвикателствата пред мобилизацията вляво в условията на война и за необходимостта от еманципираща, транснационална солидаризация в Източна Европа.

Женските бунтове. Върнете ни мъжете. Дайте хляб на децата ни!

Теодора Попова Тази статия е достъпна и в .pdf формат: Свали Текстът е набран по документи, намиращи се в Държавен архив – Габрово, ф. 1000, оп. 1, а.е. 367, л. 1-6. Статията е част от „Антисборник“ – сборникът на dВЕРСИЯ, ...

Пловдивската Братска могила като микрокосмос на 1960-те и 1970-те години ...

Живка Валявичарска за историята на Братската могила в Пловдив и естетическите и политическите конфликти около паметника от миналото до днес.