English

‘Change is good for everyone!’. On the history of Varna’s ...

An article by Petar Dobrev from dVERSIA's sixth issue dealing with the history of Varna's Sea Baths and ...
English

The (Im)Possible walking in Sofia

Silvia Chakarova on the challenges of creating a walkable city: the case-study of Sofia.
English

My City Is Not Yours, Let Me Be (Build) On ...

An article from dVERSIA's sixth issue by Rositsa Kratunkova, in which she examines different segregational and discriminatory practices ...
English

In the Threshold of the Semi-actual: The Economic Migrant ...

An article by Raia Apostolova for dVERSIA's sixth issue, in which she offers a critical reappraisal of categories ...
Статии

Отново за бежанците и европейските ценности

Историкът Кристиян Ковачев прави резюме на реакциите около масовата бежанска вълна, заляла Европа през последните години.
Статии

Европа на полярностите

Антон Колев прави философска критика на манифеста „Европа, в която можем да вярваме“, публикуван от консервативни учени и ...
Статии

Раните на Африн, перспективите пред Рожава: интервю с Назан Юстюнда

Миналата неделя (18.03.2018 г.), след продължилите почти два месеца неравни сражения и въздушни бомбардировки, кюрдските Сили за защита ...
Статии

Тиквата и феодализмът – из болестите по българското земеделие

Или как евросубсидиите спомогнаха феодализирането на българското село Петър Добрев През октомври 2017 г. всички се посмяхме на ...
Статии

Новите градски метроцентрове

Фотоесе на Павел Янчев и Боянка Рошлева от десети брой на списание dВЕРСИЯ. За символните и социални парадокси ...
Статии

Да не плащаме дан на Европа!

Нека решим да не имитираме Европа и да напрегнем мозък и мускули в нова посока. Нека се опитаме ...