Skip to main content

Излезе четвърти брой на сп. dВЕРСИЯ – „Реконструкции“

Уводни думи към брой 4 от Неда Генова С настоящия четвърти брой на сп. dВЕРСИЯ навярно се намираме идейно и практически най-близо до някои от основните въпроси, които съпровождат начинанието ни от самото начало: каква е (или би могла да бъде) ролята на “лявото” тук и сега? Може ли неговият критически заряд все още да […]

Прочети повече