Skip to main content

Право или революция: общата теория на правото на Пашуканис и Католическата история на правото

Анализ на Максимилиан Вагнер, съпоставящ общата теория на правото на марксиста Евгени Пашуканис с католическата история на правото и разглеждащ ги от гледна точка на въпроса за революцията. От девети брой на списанието.

Прочети повече