Skip to main content

Висящите кактусови градини

Константин Бобоцов “Ако разглеждаме езика като някакъв стар град с мрежа от улички и площади, с квартали, които водят началото си далеч във времето, със съборени, възстановени и постоянно изникващи далеч зад пределите предградия, аз приличах на човек, който поради дълго отсъствие вече не може да се ориентира в тази агломерация, който вече не знае […]

Прочети повече

Два дни, една нощ: капитализъм и Xanax®

Константин Бобоцов “Ако времето в киното се представя под формата на факт, то самият факт се дава под формата на просто и непосредствено наблюдение над него. Основното формообразуващо начало в киното, пронизващо го до най-малката му клетка, е наблюдението.” Тарковский, А.: Запечатaното времe. (1)   Сънят на Сандра (Марион Котийяр) на фона на машинен такт. […]

Прочети повече