Skip to main content
Поставяне на правилни приоритети в обърнатата пирамида на начините за градско придвижване. Източник: авторът

(Не)възможното пешеходство в София

Силвия Чакърова В планирането и развитието на градовете периодично има глобални водещи теми, които стават популярни в даден период от време, съсредоточават около себе си професионален дебат, изследвания и градски политики, за да отстъпят по-късно място на следващата добила популярност тема. Такива теми са, сред много други, защитата на природните ресурси, опазването на културното наследство, […]

Прочети повече