Skip to main content

Реч на Анджела Дейвис пред протестния Поход на жените – „Историята на тази страна не може да бъде изтрита”

В труден момент от нашата история като този нека си припомним, че ние, стотиците хиляди, милионите жени, транс хора, мъже и младежи, които сме тук на Похода на жените, ние представляваме мощните сили на промяната, решени да предотвратят ново надигане на отмиращите култури на расизъм и хетеро-патриархат. Ние осъзнаваме, че сме колективни агенти на историята […]

Прочети повече