Автори

Редакторски колектив:

Неда Генова

Докторант по Културология в Goldsmiths College в Лондон. Интересува се от феминистка теория и връзката между архитектура и фикция.

Ивайло Динев

Докторант по политически науки в Scuola Superiore Sant’Anna в Италия. Интересува се от социални движения на Балканите, колективни действия и демокрация на участието.

Петър Добрев

Журналист и докторант към Исторически факултет на Софийския университет. Изследва различни аспекти на социалната история на Балканите, както и историята на аграрния въпрос.

Станислав Додов

Следва магистратура по Философия в Софийския университет. Занимава се с образователни и обучителни програми. Работи с деца и млади хора почти откакто се помни и е навътре в неправителствения сектор повече, отколкото му се иска.

Калина Дренска

Ако черна котка не ѝ мине път, ще завърши скоро магистратура по Медии и политически комуникации в Свободния университет в Берлин. Занимава се с философстване във Facebook и развиване на
класово съзнание с политически миймове.

Анастасиа Илиева

Още един представител на културологичната мафия. Харесва политическа фантастика и интерсекционален феминизъм, обожествява Чайна Миейвъл и има специално отношение към запетайките.

Ирина Самоковска

Докторант в катедра „Теория на литературата“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски.“ Интересува се от кино и театър. Отскоро учи сръбски.

Божин Трайков

Докторант по Социология в Университета на Алберта, Канада; изследва процесите на трансформация на българската държава и общество след падането на Берлинската стена, фокусирайки се върху форми на национализъм и неолиберализъм.

Чавдар Цветков

Следва бакалавърска степен по Културология и магистратура към Юридическия факултет на Софийския университет. Разглежда проблемите на културния мениджмънт и му се иска да прилага решенията им в неправителствения сектор.

Дизайн:

Боряна Красимирова

Графичен дизайнер, в опити да бъде по-добър фотограф. Прекарва времето си да гледа филми по няколко пъти подред, да шие книги на ръка и да чете за соционика.

Георги Челебиев

Графичен дизайнер и фотограф. Участва в множество колективи за права на животните и социални проблеми.(дизайн на сайта, както и на брой 1, 2 и 3 от 2015)

Гостуващи автори:

Омар ал-Джаффал

Иракски поет и журналист от Багдад, завършил е университета в Дамаск. Пише статии за специализираните близкоизточни издания Алмонитор и Ал Сафир, както и за интелектуалния Ал Джаделия. /брой 3, 2015

Дорейд Ал Хафид

Свободен журналист, номад, специалист по интеркултурна комуникация, право- и природо-защитник./брой 3, 2015

Рая Апостолова

Докторант към Централно-европейския университет в Будапеща и член на колектива Нови леви перспективи./ брой 5, 2016

Константин Бобоцов

Инженер със специалност Автоматика. Проектира системи за управление и функционална сигурност на рискови процеси в подотраслите на енергетиката- нефто- и газодобив, енергиен транспорт, петрохимия, както и в химическата индустрия. /брой 3, 2015 и брой 4, 2016

Данаил Василев

Следва магистратура по икономика в University College London. Академичният му интерес е свързан с държавното участие в икономиката. Бакалавърската му теза е на тема „Нива на прираст и държавно участие в икономиката: тестване на нелинейната хипотеза“, а в момента провежда изследване в областта на социалната мобилност и ефективността на държавните политики в отслабването на взаимовръзката между доходите на деца и родители./ брой 5, 2006

Махмуд Даруиш (1941-2008)

Поетът, който съумя да превърне палестинския абсурд на границата между две хилядолетия в чиста поезия и да приобщи хора от всички краища на земята към палестинската болка.

През 70-те и 80-те години на ХХ в. битието на палестинската литература се изразяваше с понятието “поезия на съпротивата” и Махмуд Даруиш беше най-ярката илюстрация за нейната същност. Картината, нарисувана в няколкото десетки негови стихосбирки и десетина книги с дълбоко разтърсваща експресивна проза, показва пределно убедително, че монументалността в епопеята на един народ не би могла да устои на времето, ако не е изтъкана от интимното, съкровеното преживяване на отделния представител на този народ, поставен в ситуация да се бори за всяка глътка въздух и същевременно копнеещ да изживее своето обикновено човешко битие. /брой 3, 2015

Маргарита Габровска

Логопед, увличащ се от биоетика. Докторант по Етика към Философски факултет на Софийския университет. Изследва етически проблеми в полето на специализираните грижи за деца в медицински институции. /брой 1, 2015

Мария Желева

Завършващ културолог, странстващ из дебрите на хуманитарните науки в търсене на призвание, фотограф-ентусиаст и пътешественик./брой 5, 2016

Георги Зеленгора

Георги Зеленгора е историк-помаколог и журналист. Автор е на книгата „Помаците в Турция” и на множество публикации у нас и в чужбина върху различни аспекти от социалната история и етнодемографията на Балканите и Мала Азия през ХІХ-ХХ век. Бил е редовен сътрудник на различни медии, сред които “168 часа”, „Заман България”, „Помакнюз” и други. Изследователската му дейност върху помаците в Турция датира от 2009 г. От тогава до днес е провел редица теренни проучвания с различни изследователски екипи и самостоятелно. От 2013 до 2015 г. е главен редактор на електронното издание „Европомак”. /брой 3, 2015

Искрен Игнатов

Магистър по архитектура в УАСГ София със сериозен интерес към обществените проблеми и най-вече тези в сферата на строителството и архитектурата. Завършил в катедра „История и теория на архитектурата“ с профил Опазване на архитектурното наследство. /брой 2, 2015

Яри Ланчи

Докторант в катедра Политология в Goldsmiths College в Лондон. Проектът му е свързан с отчуждаването и управлението на време по отношение на режими на акумулация на капитал. С Маркс и Фуко се опитва да обоснове теоретично това, че, като много други, не може да понесе мисълта за работа. Ланчи е съредактор на Foucault and the History of Our Present (Palgrave Macmillan, 2015)./ брой 5, 2016

Павел Начев

Политически и обществен анализатор с интереси в областта на културата, изкуството и общественото развитие. /брой 2, 2015

Йордан Д. Радичков

Роден през 1989 година в град София. /брой 2, 2015

Ралица Трифонова

Магистър по „Международни отношения”, изследователските ѝ интереси са свързани с религиозно мотивирания тероризъм и геополитиката в Близкия изток и по-специално ролята на недържавните играчи. /брой 3, 2015

Дамян Хаджииванов

Фотограф и IT специалист с образование на ядрен инженер. Личност с многостранни интереси и дългогодишен опит в мениджмънта на многонационални компании. /брой 2, 2015 и брой 4, 2016

Цветелина Христова

Завършила е магистратура по Културна антропология в Софийски университет “Св. Климент Охридски” и в момента прави докторантура по изследвания на културата в Института за култура и общество, Сидни. Проектът ѝ изследва аутсорсването на медицинска диагностика през ролята на дигиталните инфраструктури и репозиционирането на здравеопазването в глобалния капитализъм./ брой 5, 2016

Мая Ценова

Арабист, преводач, преподавател в ЦИЕК (Център за източни езици и култури към СУ). Освен Махмуд Даруиш превежда и автори като Джубран Халил Джубран, Амин Райхани, Имам Али (Ибн Аби Талиб) и др. /брой 3, 2015

Жана Цонева

Докторант по социология в Централния европейски университет в Будапеща и член на Нови леви перспективи/Хаспел. /брой 2 и 3, 2015