English

The Struggle and the City. Introduction to dVERSIA’s 6th issue

Introduction to dVERSIA's sixth issue, published in Bulgarian in October 2016. Text by guest editors Jana Tsoneva and ...
English

Liberalisation or Democratisation of Urban Activism

An article by Georgi Medarov from dVERSIA's sixth issue in which he investigates cases of citizen activism in ...
English

The (Im)Possible walking in Sofia

Silvia Chakarova on the challenges of creating a walkable city: the case-study of Sofia.
English

My City Is Not Yours, Let Me Be (Build) On ...

An article from dVERSIA's sixth issue by Rositsa Kratunkova, in which she examines different segregational and discriminatory practices ...
English

In the Threshold of the Semi-actual: The Economic Migrant ...

An article by Raia Apostolova for dVERSIA's sixth issue, in which she offers a critical reappraisal of categories ...
Статии

Отново за бежанците и европейските ценности

Историкът Кристиян Ковачев прави резюме на реакциите около масовата бежанска вълна, заляла Европа през последните години.
Статии

Европа на полярностите

Антон Колев прави философска критика на манифеста „Европа, в която можем да вярваме“, публикуван от консервативни учени и ...
Статии

Раните на Африн, перспективите пред Рожава: интервю с Назан Юстюнда

Миналата неделя (18.03.2018 г.), след продължилите почти два месеца неравни сражения и въздушни бомбардировки, кюрдските Сили за защита ...
Статии

Новите градски метроцентрове

Фотоесе на Павел Янчев и Боянка Рошлева от десети брой на списание dВЕРСИЯ. За символните и социални парадокси ...
АкцентиСтатии

Да не плащаме дан на Европа!

Нека решим да не имитираме Европа и да напрегнем мозък и мускули в нова посока. Нека се опитаме ...