Skip to main content

Фото есе: Тук имаше кино

Лесно биха могли да се изброят изчезналите кина, тези, които са останали като физически куха черупка, както и тези, които продължават да съществуват. Подобни списъци вече са изградени в различни форми. Да се проследи обаче съдбата им е далеч по-интригуващо начинание.

Прочети повече

Другият в огледалото: „Теорема“ на Пиер Паоло Пазолини

….филмът е със спиритуалистки характер и е критика на класовият модел, тъй като посетителят е духовно извисен, той по божествен път се докосва до семейството, но само прислужницата успява да преодолее тази среща. За него тази среща трябва да бъде осмислена през призмата на духовния багаж, но тъй като класовата определеност и порядките й са го заменили обсесивно със собствената си ценностна система, срещата със членовете на семейството не може да бъде завършена. Те са неспособни да преодолеят нейния заряд, тъй като отдавна са загубили въпросния душевен си багаж. От друга страна, прислужницата не е част от класовата им детерминираност. Тя не се определя през количествените признаци на материалното, тъй като притежава духовността, поддържана от провинциалната и набожност и това и позволява да претърпи и завърши духовното си преобръщане….

Прочети повече

Бодливият експонат

Репрезентацията, „излагането“ в музей на даден обект или в голяма част от случаите – на наследство, е комбинация от материално и нематериално. Един интерактивен процес на аперцепция[1], тъй като материята, образувана от съчетаването на видимото и мисловното, се определя от биографичния багаж на приемащия, от неговият личен разказ, комуникиращ с „големия разказ“ на представяното. Съдържанието […]

Прочети повече